Gândurile mele aveau gânduri!

Ciocanele băteau ritmic. Intensitatea creștea periodic. Printre bubuielile care zdruncinau creierii, Vivaldi se strecura cu câte un Anotimp. Rar, muzica se auzea mai puternic.  Curioase, gândurile se îmbulzeau. Îmi simțeam capul perfect înjumătățit. Deasupra, liniște și gol. Ca o lubeniță… Continue Reading

Brazdele ceaiurilor tale

Când înveți să trăiești de la oamenii care mor, acoperi dârele ceaiurilor de pe obraz și surzești zgomotele aprecierilor și literelor care curg pe net. Asculți doar sunete ce vin dinspre tine și lași un loc liber pe un scaun… Continue Reading

Cratere în tinerețe

Mi-a curs mult timp. Am cratere în tinerețe, semne ale miliardelor de secunde care s-au grăbit să-și unească puterile spre a crea ore, zile, săptămâni luni și ani trecuți. Cât timp a curs! Sunt cratere în scoarța planetei, în păturile… Continue Reading

Gânduri din luna a opta

Prima lună a opta. August adică. 🙂 (2012) Încep că construiesc. Am un proiect pe termen lung. Folosesc cărămizile bune ce au rămas, mă chinui să elimin resturi și materialul slab. Nu mă voi teme să zugrăvesc în roz sau… Continue Reading