Azi (5)

Ca într-o pictură de Mucha, cu brațe lungi ce se transformă în crengi, rădăcini, coroane și flori ce se înalță, viteze, atinse, cândva, de vecinătatea umbrelor desenelor în creion. (imagine captată într-un parc din Buenos Aires) Facebook Comments

Cratere în tinerețe

Mi-a curs mult timp. Am cratere în tinerețe, semne ale miliardelor de secunde care s-au grăbit să-și unească puterile spre a crea ore, zile, săptămâni luni și ani trecuți. Cât timp a curs! Sunt cratere în scoarța planetei, în păturile… Continue Reading

Destin

Belșug în grâne, struguri în pârg, odihna de duminică. Așa trebuie să fi fost. Praf oltenesc și arșița câmpiei, cristelnița bisericii prin care au trecut atâția prunci. Când m-au botezat părinții, bătrânii satului au incins o horă în bătătura străbunilor… Continue Reading

Suflet fără timp

Și într-o zi sufletul nu a mai avut timp. Izgoniți, au plecat și ultimii fluturi sau ultimele petale de flori. Nici nu mai știu ce mai erau, de la atâtea plecări și atâtea ne-ajunsuri.   Până-ntr-o zi când sufletul nu… Continue Reading

Târziu

Plânsă, cu obrajii pătați de culori obosite, am cuprins picioarele primăverii și i-am cerut să mă binecuvânteze cu vânturile încrucișate deasupra pletelor cu pământul umed și răscolit de amintiri de sub tălpi, cu mantaua nopților reci pe brațul stâng, cu… Continue Reading